Презентация „Фирмена документация по ЗБУТ“

В тази презентация ще намерите:

  • Какво е фирмената документация
  • Орган по безопасност и здраве
  • Инструкции за безопасна работа с оборудване
  • Инструкции по безопасност и здраве при извършване на СМР
  • Други нормативно изискуеми инструкции/правила
  • Документация, свързана с координация на действията на работодателите за осигуряване на ЗБУТ
  • Документация във връзка с разработен физиологичен режим на труд и почивка
  • Документация относно личните предпазни средства (ЛПС)
  • Документация по оценяване на риска
  • Документация, свързана със специфични условия на труд
  • Здравно наблюдение

БЪРЗ ПРЕГЛЕД И ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

ЛИНКЪТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ В POWER POINT ФОРМАТ Е ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОЛУЧИ ДОСТЪП

Вашият коментар