Презентация „Фирмена документация“

Презентация на тема "Фирмена документация по ЗБУТ" - версия 2014 г. (актуализирана в съответствие с актуалните нормативни изисквания към 01.2018 г.)

В тази тема:

  • Какво е фирмената документация
  • Орган по безопасност и здраве
  • Инструкции за безопасна работа с оборудване
  • Инструкции по безопасност и здраве при извършване на СМР
  • Други нормативно изискуеми инструкции/правила
  • Документация, свързана с координация на действията на работодателите за осигуряване на ЗБУТ
  • Документация във връзка с разработен физиологичен режим на труд и почивка
  • Документация относно личните предпазни средства (ЛПС)
  • Документация по оценяване на риска
  • Документация, свързана със специфични условия на труд
  • Здравно наблюдение

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент ниво 2.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате