Човешкият фактор – грешки и нарушения

Изследванията показват, че 80 или дори повече процента от злополуките са поради човешки грешки и/или нарушения. Основна причина за тях, обаче, е не човека, а пропуски в организацията.

Презентацията представя основните видове грешки и нарушения, с какво се характеризират и какви са мерките за тяхното намаляване:
- Какво са човешките фактори;
- Видове човешки грешки;
- Грешки на действието - "подхлъзване" и "пропуск";
- Грешки на мисленето;
- Грешка на мисленето основана на правила;
- Грешка на мисленето, основана на знания;
- Мерки за намаляване на грешките;
- Нарушения;
- Нарушения поради рутина;
- Ситуационни нарушения;
- Нарушения по изключение;
- Мерки за намаляване на нарушенията;
- Фактори, които влияят върху производителността на човека;

Авторски права: Собственост на "Доцео" ООД. Можете да изтеглите презентацията, да я ползвате така, както е или да я преработвате и да я използвате за вътрешнофирмени обучения и информиране. Не е позволено използването за комерсиални цели.

БЪРЗ ПРЕГЛЕД И ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

ЛИНКЪТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ В POWER POINT ФОРМАТ Е ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОЛУЧИ ДОСТЪП

Вашият коментар