Азбест – история, съвременно състояние и перспективи

Съдържание

  • Свойства на азбеста
  • Видове азбест
  • Азбестосъдържащи материали
  • Рискови професии
  • Ограничителни мерки за внос и производство
  • Болести

БЪРЗ ПРЕГЛЕД И ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

Вашият коментар