Аспекти на здравословните и безопасни условия на труд в сферата на сигурността и отбраната

Презентация на полковник инж. доц. д-р Мирослав Стефанов Димитров – Началник на Катедра „Логистика“, Военна академия „Г.С.Раковски“ на втората годишна конференция "ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 2015", проведена на 08. октомври 2015 г.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.