Определяне на места за трудоустрояване

Актуализирана на 30.03.2021 г. 

Важна бележка: Тази процедура се отнася само до определяне на местата за трудоустрояване по чл. 315 от Кодекса на труда.

От 01.01.2019 г. влезе в сила Закона за хората с увреждания, който отменя  Закона за интеграция на хората с увреждания. 

Новият закон поставя нови изисквания за определяне на места за лица с трайни увреждания, като най-същественото е, че напълно разделя двете задължения на работодателя - за определяне на места за трудоустрояване и за определяне на места с трайни увреждания!

Вижте Процедура за определяне на места за лица с трайни увреждания


Определяне на места за трудоустрояване - обща рамка

Нормативните актове поставят изисквания за определяне на два вида места за трудоустрояване:

  • места за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
  • места за трудоустрояване на на бременни работнички или служителки и на работнички или служителки-кърмачки

Съгласно чл.315, ал. 1 на Кодекса на труда "Работодателят с повече от 50 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите в зависимост от икономическата дейност."

Внимание: Изискването за определяне на половината от тези места за лица с трайни увреждания е отменено от 01.01.2019 г.! 

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Вижте повече

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар