Определяне на места за трудоустрояване – актуализация 02.01.2019 г.

Актуализирана на 02.01.2019 г. !

Важна бележка: Тази процедура се отнася само до определяне на местата за трудоустрояване по чл. 315 от Кодекса на труда.

От 01.01.2019 г. влезе в сила Закона за хората с увреждания, който отменя  Закона за интеграция на хората с увреждания. 

Новият закон поставя нови изисквания за определяне на места за лица с трайни увреждания, като най-същественото е, че напълно разделя двете задължения на работодателя - за определяне на места за трудоустрояване и за определяне на места с трайни увреждания!

Вижте Процедура за определяне на места за лица с трайни увреждания


Определяне на места за трудоустрояване - обща рамка

Нормативните актове поставят изисквания за определяне на два вида места за трудоустрояване:

  • места за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
  • места за трудоустрояване на на бременни работнички или служителки и на работнички или служителки-кърмачки

Съгласно чл.315, ал. 1 на Кодекса на труда "Работодателят с повече от 50 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите в зависимост от икономическата дейност."

Внимание: Изискването за определяне на половината от тези места за лица с трайни увреждания е отменено от 01.01;2019 г.! 

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

Вашият коментар