Ръководство с добра практика за работа на височина

Ръководство за безопасна работа на височина

Това ръководство с добри практики при работа на височина ни показва как да приложим нормативните изисквания.

Цитираната в заглавието директива е въведена в България чрез Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, в която има изисквания, свързани с използването на стълби, на скелета, работа чрез позициониране с въжета, както и други изисквания за безопасна работа на височина.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Въведение

2. Представяне на ръководството за добра практика

3. Ключови въпроси на превенцията
Основни принципи и оценка на риска. Примери за избор на работни съоръжения.
Препоръки за работа на височина във или в близост до електрически уредби.

4. Съоръжения за временна работа на височина

4.1 Самостоятелно скеле
В тази част ще намерите конкретни указания за оценка на риска и избор на скеле, как да се осигури безопасна работа и по какъв начин да се извършва инспектиране на скелето.

4.2. Други видове скелета - скеле тип "кула" и скелета за специфични работи.

4.3 Стълби - В тази част ще намерите конкретни указания и добри практики при избор на подходяща стълба, стабилизиране, използване, инспектиране и поддръжка.

4.4 Индивидуални подвижни платформи

4.5 Конзолни платформи

4.6 Техники за достъп и позициониране посредством въжета
Оценка на риска и избор. Безопасна работа. Избиране, контролна проверка, поддръжка и съхранение на екипировка за достъп посредством въжета.

4.7 Други съоръжения за работа на височина
Подвижни работни площадки (вишки). Мачтови повдигани площадки. Висящи площадки. Висящи люлки.

5. Спомагателни и допълнителни съоръжения за защита
Парапети и бариери. Защита при работа по наклонени повърхности. Защитни мрежи. Лични предпазни средства (ЛПС). Оборудване за работа върху повърхности от крехки материали.

Приложения
Европейско законодателство и стандарти.

За да изтеглите ръководството използвайте следния линк:

За достъп до линка, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар