Чек-листове за самооценка на системата за управление на ЗБР

"Визия нула" (Vision Zero) е кампания, която беше стартирана в Сингапур от Международната асоциация за социална сигурност (ISSA) по време на Световния конгрес за безопасност и здраве при работа.

ISSA развива идеята чрез промотирането на „Седем златни правила за нула злополуки и здравословни условия на труд“.

В разработеното ръководство за работодатели и мениджъри ISSA разработва практически инструмент за управление и изграждане на стабилна култура на безопасност и здраве.

Всяко златно правило в ръководството е представено с основни принципи, а в допълнениеима е подготвени чек лист за самооценка.

Чрез тези чек листове можете бързо да прецените кои от седемте златни правила се изпълняват в предприятието и къде имате възможност за подобрение.

Идея! Тези чек-листове могат се използват за оценка на рисковете и възможностите при въвеждане и функциониране на система по стандарта ISO 45001.

7 златни правила на "Визия Нула"

  1. Поемете лидерството – демонстрирайте отдаденост.
  2. Идентифицирайте опасностите – контролирайте рисковете.
  3. Дефинирайте целите – разработете програми.
  4. Гарантирайте, че системата за безопасност и здраве е добре организирана.
  5. Осигурете безопасност и здраве при работа с машини, оборудване и на отделните работни места.
  6. Подобрете квалификациите – развийте компетентност.
  7. Инвестирайте в хората – мотивирайте чрез участие.

Как се работи с чек-листовете

Във всеки чек лист има основни твърдения към дадено правило, в рамките на които има индивидуални твърдения, които оценяваме по тристепенна скала:

ЗЕЛЕНО: Напълно изпълнено
ЖЪЛТО: Възможно е подобрение
ЧЕРВЕНО: Необходимо е действие

След индивидуалната оценка, можем да оценим като цяло основното твърдение. За съжаление, цялостната класация за основно твърдение се определя отново субективно, а не е даден алгоритъм как да достигнем до нея, ако в индивуалните твърдения има различни оценки.

За кампанията е разработен интерактивен формат на чек листовете на английски език, а можете да ползвате и приложението за Android (на английски).

Нашият инструмент

Въз основа на чек-листовете по 7-те златни правила, ние подготвихме файл в Excel, като преведохме и адаптирахме твърденията спрямо изискванията и терминологията на българското законодателство и стандарта ISO 45001.

Чек-листовете могат да се използват както като метод за оценка на рисковете и възможностите за функционирането на системата със стандарт ISO 45001, така и като източник на добри практики за подобряване на управлението на ЗБР и културата на безопасност в предприятието.

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар