Метод за ергономична оценка RULA

Методът RULA разглежда биомеханични и свързани с позата натоварвания на работните задачи - изисквания към врата, торса и горните крайници. За прилагането му се попълва карта, чрез която се оценява изискваната при работата поза, сила и повторяемост.

Наименованието на метода RULA е абревиатура от Rapid Upper Limb Assessment (метод за бърза оценка на горните крайници). Методът е разработен от д-р Лин Мактамани и професор Е. Найджъл Корлет, ергономи от Университета на Нотингам в Англия (д-р МакАтамни вече е друг университет).

RULA е метод за оценка на позата при работа с цел установяване на рискове за увреждания на горните крайници. Оценката на RULA дава бърза и систематична оценка на постуралните рискове за работника. Анализът може да се проведе преди и след интервенция, за да се докаже, че интервенцията е работила за намаляване на риска от нараняване.

Пълно описание на метода RULA се съдържа в оригиналната статия в списание Applied Ergonomics (McAtamney, L. & Corlett, E.N. (1993) RULA: a survey method for the investigation of work-related upper limb disorders, Applied Ergonomics, 24, 91-99), както и в глава седма на книгата Handbook of Human Factors and Ergonomics Methods.

Кога е подходящо да се прилага RULA?

RULA се използва за оценка на стойката, силата и движението, свързани със задачи, при които няма движение. Такива задачи включват екранни или компютърни задачи, производствени или търговски задачи, при които работникът е седнал или стои прав без да се движи.

Четирите основни приложения на RULA са:

  1. За измерване на мускулно-скелетния риск, обикновено като част от по-широко ергономично изследване.
  2. За сравняване на натоварването на опорно-двигателния апарат на преди и след модифициран дизайн на работната станция.
  3. За оценка на оборудване по отношение на производителност или пригодност.
  4. За обучение на работниците относно мускулно-скелетния риск, създаден от различни работни пози.

Въпреки че не се изискват предишни умения за ергономична оценка, експертите препоръчват да се премине обучение по прилагане на RULA преди използването на метода.

Цена и необходимо оборудване

Методът като описание е наличен свободно в интернет и не са необходими специални разрешения за използването му.

За прилагането му са необходими само лист и химикал. За последваща оценка може да се направят снимки.

В някои случаи, ако се оценяват редица различни пози по време на работен цикъл, за да се установи профил на мускулно-скелетното натоварване е полезно да се заснеме видео или да се направят снимки на работниците от двете страни и отзад, докато те изпълняват задачите.

Процедура

Процедурата за използване на RULA е в три стъпки:

1.Избор на стойката или позите за оценка.

Оценката на RULA е за момент от работния цикъл и когато се прави е важно работникът да работи по естествения начин.  В зависимост от вида на изследването, изборът може да бъде най-дълго заеманата поза или най-лошата поза. Също така може да бъде полезно да се оцени съотношението на прекараното време в различните пози, които се оценяват (McAtamney and Corlett, 1992).

2. Оценка на позите с помощта на картата с диаграмите на частите на тялото и таблиците.

Трябва да се вземе решение дали ще се оценява лявата или дясната ръка или и двете ръце са изложени на риск и трябва да бъдат оценени. След това се оценява стойката на всяка част от тялото. За целта може да се използва софтуер или хартиена версия на картата.

Като се използват диаграмите, се оценява позата за всяка част на тялото, заедно със силите / натоварванията и използването на мускулите, необходими за тази конкретна поза.

RULA картата е разделена на два телесни сегмента - А и В. Секция А (лява страна) обхваща ръката и китката. Секция В (дясната страна) обхваща врата, торса и краката.  Към картата има таблицата с резултати за изчисляване на стойностите на стойката за групи А и Б.

Забележка: В края на ръководството имате възможност да изтеглите карта на български език.

Карта за методза ергономична оценка RULA

3. Преобразуване на резултатите в едно от четирите нива на действие.

Въз основа на изследванията се въвеждат точки за всяка част на тялото в секция А за ръката и китката, а в секция В за врата, торса и краката.

След събиране на резултатите от всяка част се използват таблиците в картата, за да се съпоставят променливите на рисковия фактор и да се генерира стойност, който представя нивото на риска от поява на МСС.

Оцененият риск може да попадне в едно от следните четири нива:

СтойностНиво на риск от МСС
1-2Незначителен риск, не се изисква действие.  Лицето работи в най-добрата поза без риск от увреждане от работната поза.
3-4Нисък риск, може да е необходима промяна.  Лицето работи в поза, която може да създаде риск от увреждане. Тази оценка най-често е резултат от това, че една част от тялото е в неблагоприятна позиция и това трябва да бъде проучено и коригирано.
5-6Среден риск, последващо изследване, скорошна промяна. Лицето работи в лоша поза с риск от увреждане и причините за това трябва да се проучат и да се въведат промени в близко бъдеще.
6+Много висок риск, извършване на промяна веднага. Лицето работи във възможно най-лошата позиция с непосредствен риск от увреждане. Причините трябва да бъдат проучени и да се предприемат промени веднага.

Да разгледаме подробно един пример за попълване на картата и оценяване на позата с метода RULA...

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар