Примерна методика за оценка на риска при ръчна работа с тежести – Австралия

(в помощ на инспекторите по труда, работодателите, длъжностни лица, служби по трудова медицина и синдикални представители)

Методиката е разработена и използвана в Австралия. Препоръчва се поради подхода използван в нея, а именно без да се извършва количествена оценка за всеки един случай при който съществува вероятност за настъпване на мускулно-скелетни увреждания (увреждания на опорно-двигателния апарат) да се предприемат мерки, без да се отчита степента на вероятност. Това прави предлаганата методика сравнително удобна и лесна за прилагане от целевите групи.

Методиката се състои от четири стъпки под формата на чек-листове, каре за планираме на мерки и каре за преглед и актуализиране на оценката на риска

За да видите съдържанието на страницата, трябва да имате активен абонамент с ниво 2 на достъп.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент

Вашият коментар