Метод FMEA – Анализ на появата на грешки и тяхното влияние

Методът е описан в "Производствени системи" - Ръководство за лабораторни упражнения, Д.Н. Неделчев и С.Д. Славов, Издателство: Технически университет - Варна, 2011

Методът FMEA - failure modes and effects analysis (Анализ на появата на грешки и тяхното влияние) се основава на оценката на риска за възникване на грешки. Методът е разработен в началото на 60-те години и се развива като метод за осигуряване на качеството на APOLLО-проектите на NASA. След това последователно се прилага в самолетостроенето , АЕЦ и в края на 70-те години се въвежда във FORD Motors - САЩ. В началото на 80-те години се използва като основа за разработване на серия фирмени стандарти на FORD, след което започва да се използва масово в автомобилостроенето.

По своята същност методът FMEA е превантивен метод за осигуряване качеството на системи, конструкции и процеси. Поради превантивния си характер, той е подходящ и за оценяване на риска от възникване на опасности за здравето и безопасността на работещите и предприемане на мерки за минимизирането му.

Посредством този метод и с помощта на група експерти е възможно да се открият приоритетите на съществуващите рискове, а чрез ранжирането им да се определи последователност от дейности, необходими за тяхното отстраняване или снижаване до приемливи нива.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате

Вашият коментар