Методика за оценка на риска при ръчна работа с тежести МАС

Метод, разработен в Обединеното кралство и предназначен да подпомага инспекторите по безопасност и здраве да оценяват най-често срещаните рискови фактори, свързани с повдигането (и свалянето), носенето и работата в екип, включваща ръчна работа с тежести (РРТ). Работодателите, длъжностните лица по БЗР, представителите в КУТ/ ГУТ и др. също биха могли да използват метода, за да идентифицират високорисковите ръчни операции с тежести, което да им помогне да допълнят оценките си на риска.

Структура на МАС

Има три вида оценяване, които могат да се извършат посредством този метод:
- повдигане;
- носене;
- работа в екип при ръчните операции с тежести.

За всики вид оценяване има ръководство по оценяване и диаграма, като на таблица 7 е представен оценъчен формуляр, който трябва да се попълни.

*Забележка: Методът не е подходящ за някои ръчни операции с тежести, напр. тези, които включват бутане и теглене. Неговата употреба не обхваща пълна оценка на риска. При попълването на оценъчния формуляр трябва да се вземат предвид индивидуалните и психосоциалните особености. Освен това, МАС не е предназначен да оценява рисковете при работа, пораждащи увреждания на горните крайници.

Как да се извърши оценка на риска по метода МАС

  • Прекарайте известно време като наблюдавате изпълнението на задачата, за да се уверите, че това което виждате, е характерно за нормалния начин на работа. Консултирайте се с работещите и представителите в КУТ/ ГУТ по време на оценъчния процес. Ако няколко лица изпълняват идентична задача, убедете се, че сте вникнали в изискванията, свързани с работата, от гледна точка на всички работещи.
  • Изберете подходящия вид оценяване (напр. повдигане, носене или работа в екип). Ако задачата включва повдигане и носене, разгледайте и двете.
  • Прочетете ръкодството за оценяване преди да извършите оценката.

Следвайте подходящото ръководство и диаграма, за да определите степента на риска по отношение на всеки един рисков фактор.

- Степените на риска са класифицирани по следния начин:
З= Зелен- Ниска степен на риск.
Където е подходящо, следва да се разгледа уязвимостта на определени рискови групи (напр. бременни, млади работници и др).
К= Кехлибарен- Средна степен на риск- Изследвайте задачите внимателно.
Ч= Червен- Висока степен на риск- Необходими са незабавни мерки. Значителна част от работещите може да бъде изложена на риск от увреждания.
П= Пурпурен- Много висока степен на риск- Подобни операции е възможно да представляват сериозен риск от увреждания и трябва да бъда внимателно наблюдавани, особено в случаите, когато цялата тежест на товара се поддържа само от едно лице.

- Нанесете цвета, съответстващ на получения цифров резултат, на оценъчния формуляр (табл.7). Цветните зони помагат да се определи кои елементи от задачата изискват внимание.

- Сумирайте общия резултат. Той помага да се постави приоритет на задачите, които изискват неотложно внимание, и позволява да се провери ефективността на направените подобрения.

- Попълнете останалата информация относно задачата на оценъчния формуляр (табл.7).

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ:
Целта на оценяването е да се установи и намали общата степен на риск на задачата.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

Вашият коментар