Задължение за назначаване на хора с трайни увреждания

Актуализирана в съответствие с измененията и допълненията от 06.04.2021 г. Вижте какви са измененията в Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания.

Съдържание

Нормативна база.
Терминология.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Кои работодатели имат квота за назначаване на хора с трайни увреждания?
 2. Кои работодатели са освободени от задължението за назначаване на хора с трайни  увреждания.
 3. Разделяне на местата за трудоустрояване от назначените по квотата за хора с трайни увреждания.

ИМАМЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ И НЕ СE OСВОБОЖДАВАМЕ ПОРАДИ СПЕЦИФИЧНИ ФАКТОРИ. КАКВО ДА ПРАВИМ?

 1. Да определим колко лица с трайни увреждания трябва да имаме назначени.
 2. Да проверим имаме ли достатъчен брой назначени лица с трайни увреждания.
 3. Да проверим можем ли (и искаме ли) да приложим алтернативни мерки.
 4. Да решим как ще търсим лица за назначаване
 5. Търсене на лица с трайни увреждания чрез "Бюро по труда" и/или трудов посредник
 6. Кога започваме да плащаме компенсационни вноски?
 7. Какво правим при насочване на лице с увреждане от "Бюро по труда"?
 8. Задължение за адаптиране на работното място
 9. Какво става, ако лице от квотата напусне след срока за предприемане на действия (31 март)?

Административно-наказателни разпоредби.

НЯКОИ ПРИМЕРНИ ДОКУМЕНТИ


Нормативна база:


Терминология:

„Хора с трайни увреждания“ са лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществения живот, и на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

Всяко лице с решение на ТЕЛК/НЕЛК 50 и над 50 % намалена работоспособност е човек с трайно  увреждане.


Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

 • Нормативна база
 • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
 • Ръководства с добри практики.
 • Презентационни и обучителни материали.
 • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
 • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

8 мнения за “Задължение за назначаване на хора с трайни увреждания”

 1. Здравейте, вече имахме проверка от ИТ по отношение на ЗХУ. Искам да споделя с Вас какво всъщност се случи.
  1. Не приеха лице като бройка в квотата, защото сме го преместили /не трудоустроили, защото няма предписание за трудоустрояване/ . Идеята беше да пригодим раб. място в изпълнение на ЗХУ. Не признаха, че лицето не е трудоустроено и ни накараха да плащаме вноска.
  2. Спазени бяха всички възможности за удължаване на сроковете. Не получихме нито едно лице изпратено от АЗ , но въпреки това не ни освободиха да плащаме до края на 2019 г. Даже искаха да платим процент, затова че от 9.09 до 20.09 – сме имали дупка с едно лице по-малко по квотата
  3. Септември съкратихме щата с 50 човека. Един служител от квотата напусна. Направих протокол, че сме по – малко лица и че запълваме квотата. Но не, нямало значение колко сме, инспекцията смятат към 31.12. 2018 г. И не признаха по малкия числен състав и ни написаха предписание да плащаме компенсационни вноски до края на 2019г.

  • Здравейте, инж. Панчева,

   За мен (а и по закон) само по трета точка контролиращите имат право, тъй като законът не е предвидил възможности за намаляване на квотата при сериозни изменения в състава – гледа се средносписъчния състав за предходната календарна година и това е :(

   По т. 1 не можах да разбера какво се е случило – първоначално е било записано като лице, което заема място по чл. 315 и сте го извадили от списъка по чл. 315 или сте го преместили на друга длъжност?
   Макар че каквото и да е от двете, трябва да бъде признато.
   Единственият начин да не се повтарят такива неща е да се подаде официално запитване до МТСП. Получихме и други абсурдни сигнали и решението е само чрез официални запитвания – към ГИТ (ако се отнася до техните вътрешни правила) или към МТСП.

   По т. 2 просто нямам думи – в чл. 38, ал. 3, т. 2 ясно е казано „(3) Работодателите се освобождават от задължението по ал. 1 при:
   2. липса на хора с трайни увреждания, насочени от дирекции „Бюро по труда“ или от трудови посредници с издадено удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.“

   Същият запис има и в чл. 29 на Правилника.

   Единственото, което може да оправдае твърдението, че не се освобождавате е следното:
   Информацията, че не са насочени лица или колко лица са насочени трябва да достигне служебно от АЗ до ИТ, но се оказа, че това не се случва и фирмите се обаждат и изискват изрично от АЗ да им дадат някакво удостоверение или служебна бележка, че не са насочили лица към тях.
   Не Ви подценявам, но все пак да попитам – потвърдихте ли/доказахте ли в комуникацията с ИТ, че наистина няма насочени лица към Вас от АЗ?

 2. Още едно потвърждение на това, което сме написали – цитат от статия на г-жа Теодора Дичева:

  „Независимо дали са изпълнили, или не квотата, работодателите не дължат компенсационна вноска за първите три месеца – до 31 март на съответната година. С чл. 22, ал. 3 ППЗХУ е предвидено, че след изтичане на този срок работодателите, които не са изпълнили квотата или не са приложили алтернативни мерки за заетост и за които не са налице обстоятелствата по чл. 38, ал. 3 ЗХУ (не са освободени от изпълнение на квота), са длъжни ежемесечно да заплащат компенсационна вноска в размер, определен в чл. 38, ал. 6 от Закона за хората с увреждания.

  Цялата статия тук: http://trudipravo.bg/mesechni-spisania/mesechno-spisanie-trud-i-pravo/menumattp/3598-kakvo-sledva-da-predpriemat-rabotodatelite-prez-parviya-trimesechen-srok-za-popalvane-na-kvotata-po-zakona-za-horata-s-uvrezhdaniya

 3. Здравейте,
  Моля, за Вашето експертно мнение относно заповедите за хората, назначавани по ЗХУ.

  1.Трябва ли заповедите да съдържат основанието за назначаване по ЗХУ , т.е. чл.38, ал.1 ?
  2.Необходимо ли е всички заповеди на хората , включени в квотата, да се актуализират, факт е че те имат актуални предишни заповеди за трудоустрояване?

  Благодаря и успешен ден!

  • Здравейте, госпожо Миткова,
   Дали разбирам добре – издавате отделна заповед за всеки за това, че с него изпълнявате изискванията на чл. 38 ЗХУ? Някой Ви е посъветвал да го правите или го е изискал?
   Ако желаете, можете и да ми звъннете на тел 0889 319 568, за да уточним какво правите като документация и в тази светлина – отговорите на поставените въпроси.

 4. Здравейте! Във връзка с наближаващия срок за изпълнение на квотите по чл.38 от ЗХУ и примерите дадени от кореспонденция между ГИТ и МТСП със становище по въпроса в книгата „Задължения на предприятието по Закона за хората с увреждания“ с автор Теодора Дичева, възниква въпроса – следва ли работодател, чийто средносписъчен брой на персонала към 31.12.2021г. е 49 души, а към 25.01.2022г. персоналът е 51 души, да има задължението да назначава лице с ТНР ? Съгл. Правилника за прилагане на ЗХУ, чл. 27 , ал.2, т.1 задължението за квоти е на база средносписъчен състав към края на предходната година. Тъй като възникна недоразумение, моля за Вашето становище. С уважение! инж.Димитрова

  • Здравейте,
   Ще обърна внимание, че за средносписъчен състав се говори при работодатели със 100 и над 100 работници и служители.
   В чл. 27, ал. 2, т. 1 от ППЗХУ е записано, че инспекция по труда проверява средносписъчния състав за предходната календарна година – по този начин може да се прецени дали правилно е определена бройката на работните места за хора с трайни увреждания. В тази посока е и кореспонденцията между ИА ГИТ и МТСП, както и тълкуванията на г-жа Дичева, публикувани в книгата.
   Пак в книгата е посочено, че преценката за броя работещи се прави към момента на изпълнение на квотното задължения, с други думи:
   – ако към 25.01. има наети 51 лица, то тогава автоматично се влиза в изискването за едно назначено лице – няма нужда от изчисления, съответно не се налага използване на данни за средносписъчен състав;
   – ако към 25.01. има наети 100 или повече лица, то тогава възниква въпроса за целите на изчислението за кой период ще се приложи средносписъчния състав и отговорът е в правилника и вътрешните правила на ИА „ГИТ“ – средносписъчната численост на персонала за предходната календарна година.

Вашият коментар