Инструкция за безопасност при работа с компютри в учебна зала

Инструкцията се отнася за всички, които:
— ползват компютри при обучението си — ученици, студенти, аспиранти, стажанти, специализанти и други;
— провеждат обучение, използвайки компютри като основно или помощно средство — преподаватели, лектори и т. н.

I. Общи условия
1. Пред компютъра да се седи удобно, без напрежение на тялото.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.