Инструкция за противопожарна охрана при движение на МПС

1. Всички МПС трябва да бъдат оборудвани с пожарогасители, поставени на удобно място в кабината за бързото им взимане при нужда, както и с кирка и лопата.

2. Да се излиза на работа само с изправни МПС. Не се разрешава работа с неизправни инсталации, замърсен двигател и течове на гориво от хранителната система на МПС.

3. Акумулаторите да се поддържат чисти, с добри контактни връзки и защитени с метален капак.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.