Инструкция за безопасна работа със сокоизстисквачка

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

1. Условия за използване на работното оборудване.

С уреда могат да работят само лица, преминали начален инструктаж и с валиден периодичен инструктаж.
Включвайте уреда само в източник на променлив ток (~), след като сте се убедили, че напрежението на ел.мрежа съответства на указаното на дъното.
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно указанията за експлоатация.
Уредът може да се включва само към електрическа инсталация със същото напрежение, посочено на етикета с технически данни.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.