Инструкция за безопасна работа с високоскоростна турбина

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.
Този инструмент е предназначен за много прецизно шлифоване, почистване, рязане, гравиране, полиране и пробиване на различни материали.
Използвайте инструмента само за приложения, в които не е включена употребата на вода.
Преди употреба:

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.