Инструкция за безопасна работа с дървообработващи машини (демоде)

Общи изисквания:

1. На дървообработващи машини да се допускат за работа лица, които имат необходимата квалификация, назначени със заповед на работодателя, инструктирани и обучени по въпросите на безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана.
2. В помещенията за дървообработване, осветителните тела, електродвигателите, пусковите устройства, разпределителните табла и инсталациите към тях да бъдат в изпълнение съответстващо на противопожарните норми.
3. Корпусите на дървообработващите машини да бъдат допълнително заземени към заземителен контур.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.