Инструкция за безопасна работа при извършване на ремонтна дейност

Внимание! Тази инструкция е „демоде“ и не отговаря напълно на нормативните изисквания за съдържание. Възможно е да съдържа технически и езикови неточности, както и да не съответства на оборудването, което използвате Вие!

1. Знанието и изпълнението на настоящата инструкция е задължително за всички работници и служители от завода, които ще участват в ремонта.
2. Отговорни лица за изпълнение мероприятията по инструкцията са съответните ръководители на обекта: техн. ръководители и бригадирите. Горните лица се запознават с инструкцията, като удостоверяват това с подпис и тогава се допускат до изпълнение на възложените им ремонтни работи.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.