Инструкция за безопасна работа при изграждане и експлоатация на временно електрозахранване (демоде)

Внимание! Тази инструкция е „демоде“ и не отговаря напълно на нормативните изисквания за съдържание. Възможно е да съдържа технически и езикови неточности, както и да не съответства на оборудването, което използвате Вие!
1. Схемата на временно електрозахранване трябва да осигурява възможност за изключване от електрозахранването на отделните табла, електрически машини и съоръжения и ръчен механизиран инструмент.
2. Временното електрозахранване да се изпълнява под ръководството и контрола на енергетика, при спазване изискванията на правилниците за техническа експлоатация на енергопотребителите.
3. Електрическият персонал, на който е възложено изпълнението и поддържането на временното електрозахранване, едновременно с инструктажа по БЗУТПО, предварително да се запознава със схемата на електрозахранването от енергетика и да има положен изпит за квалификационна група по електробезопасност, в съответствие с изискванията на Правилника по безопасност на труда при експлоатация на електрическите уредби и съоръжения.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.