Инструкция по безопасност на труда в дърводелски цехове

1. До работа на дървообработващи машини се допускат само обучени, изпитани и снабдени с документ за правоспособност работници на възраст над 18 години.
2. Разположението на дървообработващите машини, трябва да става в помещения специално за този вид дейност по одобрена монтажна схема.
3. Всички електродвигатели на машините се заземяват и зануляват.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.