Инструкция за безопасна работа при извършване на зидарски и мазачески работи

Тази инструкция е разработена на основение чл. 16 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

1. Права и задължения на техническия ръководител

Следи за изпълнението на мерките за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на зидарски и мазачески работи.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате