Инструкция за безопасна работа с техника за следжътвена обработка, съхранение на зърно и подготовка на семена и друга стационарна земеделска техника и съоръжения

Специфични изисквания

Зърноплощадки

1.Зърното прибрано със зърноприбиращи комбайни да се складира на площадки с асфалтово или бетонно покритие или под навеси с наклон на терена обратен на приемните шахти и с възможност за безопасно отвеждане на дъждовните води.
2. Непочистеното зърно се натрупва с височина на насипа не повече от 2 m.
3.Влажното зърно следва да се почисти от примеси и да се изсуши.
4.На всички работници на зърноплощадките следва да се осигурят противопрашни маски и очила за предпазване от прах.