Инструкция за безопасна работа със зарядно устройство за акумулатори

Зарядно устройство за акумулатори

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1. Зарядното устройство за акумулатори може се използва единствено за напълно автоматично зареждане на оловни акумулатори.
2. Зарядното устройство може да се използва само за зареждане на акумулатори и то само на видовете акумулатори, посочени от производителя.
3. Зарядното устройство се използва само със затворен корпус. Развиването и свалянето на части от корпуса или елементи за намаляване на смущенията по какъвто и да било начин е забранено.
4. Забранено е поставянето на предмети върху зарядното устройство и стъпването върху него.
5. Мястото за монтаж на зарядното устройство трябва да се избере така, че при работата му (силният прав ток създава смущаващи магнитни полета) да не се влияе върху функционирането на чувствителни електромагнитни уреди и магнитни носители на информация, напр. пейсмейкъри, монитори, дискети, магнитни ленти, магнитни карти, часовници.
6. Зарядното устройство трябва да се използва само стационарно.
7. При транспортиране и монтаж на зарядното устройство носете защитни обувки и работни ръкавици от твърда кожа.
8. Преди пускане в експлоатация извършете проверка на комплектността на оборудването и безупречното състояние на зарядното устройство.
9. Зарядното устройство не трябва да се използва на открито.
10. Проветрение: Монтирайте зарядните устройства така, че да не влизат в контакт със зарядните газове и електролитни мъгли. Затова разполагайте зарядните устройства и акумулаторите по възможност в отделни помещения. Ако това е невъзможно, трябва да се осигури достатъчно естествено и изкуствено проветрение, така че получаващата се при зареждането газова смес да загуби експлозивната си способност.

Пълната инструкция е достъпна само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА. Абонирай се и получи достъп.

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

НАЙ-ЧЕСТО ПОРЪЧВАН АБОНАМЕНТ:

Пълен достъп до всички ресурси за 12 месеца

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар