Инструкция за безопасна работа с водоструйка

Условия за използване на работното оборудване

Преди стартиране на работа с машината се уверете, че данните на указателната табела са същите, а ако това не е така, незабавно уведомете прекия ръководител и не използвайте машината.
Преди да използвате машината се уверете, че действията са съобразени с условията на безопасност на труда.
Машината се използва само за почистване и измиване с топла или студена вода на обекти и повърхности подходящи да издържат на механично третиране на водната струя под високо налягане на и възможни
действия на химичен препарат. Препоръчително е да се използват течни продукти, а не прахообразни препарати. Освен това, препаратите трябва да бъдат биоразградими, както е предвидено от съответните
правила, които са в сила съгласно директивите на ЕС.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате