Инструкция за безопасна работа с парни и водогрейни котли високо налягане

Внимание! Тази инструкция е „демоде“ и не отговаря напълно на нормативните изисквания за съдържание. Възможно е да съдържа технически и езикови неточности, както и да не съответства на оборудването, което използвате Вие!

1. Лицата, които обслужват котли високо налягане трябва да имат необходимата правоспособност и да са преминали съответното обучение и инструктаж за безопасна работа.
2. Лицата, които обслужват котли, работещи с газово гориво, трябва да бъдат обучени и за работа с газови съоръжения и инсталации.
3. При работа задължително да се използват одобрените и предоставени съобразно степента на риска лични предпазни средства, за вида, употребата и начина на съхранение на които работещите са инструктирани (и обучени за използването на тези ЛПС, за които това е необходимо).

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.