Инструкция за водачите за спазване на
Регламент ЕО/561/2006 и Регламент (ЕС) № 165/2014

Основание: Чл. 69, т. 9 на Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

Настоящата инструкция е предназначена за провеждане на инструктаж на водачите на автомобили за обществен превоз на пътници и/или товари. Проведеният инструктаж да се удостоверява от водача с подпис в книгата за инструктаж.

I. Време на управление, почивки по време на работа и почивки

Изисквания към водачите в Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт.

1. Минималната възраст за водачите е 18 години.

2. Дневното време за управление не следва да надхвърля девет часа. Независимо от това дневното време за управление може да бъде удължено до максимум 10 часа не повече от два пъти седмично.

3. Седмичното време на управление не трябва да надвишава 56 часа и не трябва да води до надвишаване на максималната продължителност на работната седмица.

4. Общото време на управление през всеки две последователни седмици не трябва да надвишава 90 часа.

5. Дневното и седмичното време на управление включват цялото време на управление на територията на Общността или на трета страна.

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.