Инструкция за безопасна работа с вилков високоповдигач

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1.Този вилков високоповдигач е със седалка за водача, с четири колела и с двигател с вътрешно горене.

2.Следните дейности са целесъобразни и разрешени:
- Повдигане и спускане на товари
- Транспортиране на спуснати товари на къси разстояния
- При случай изтегляне на прикачени товари
- При изтегляне на ремаркета товарът върху ремаркето трябва да е закрепен.
- Допустимият прикачен товар не трябва да се превишава.

3. Забранени са следните дейности:
- Каране с повдигнат товар (>30 см)
- Транспортиране и повдигане на хора
- Тласкане и теглене на товари
- Транспортиране на висящи товари. Ако се предвижда експлоатация с висящи товари, наличието на достатъчна стабилност при локалните условия за работа трябва да се докаже с експертно заключение.

Пълната инструкция е достъпна само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА. Абонирай се и получи достъп.

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

НАЙ-ЧЕСТО ПОРЪЧВАН АБОНАМЕНТ:

Пълен достъп до всички ресурси за 12 месеца

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар