Инструкция за безопасна работа с мобилен циркуляр

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Инструкция за безопасна работа с преносим циркуляр

I. Условия за използване на работното оборудване.

1. Всички оператори трябва да имат подходящо обучение по отношение на това как да работят с дадената машина и как да изпълняват изисканите задачи.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате