Инструкция за безопасна работа с бензинов тример

Инструкция за безопасна работа с бензинов тример
Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Този уред е предназначен предимно за използване в градини и паркове, за косене на краищата на ливадите и малки или трудно достъпни тревни площи (например: под храстите), както и за рязане на диви храсти, храсти и шубраци. Уредът не е разрешен за друго използване, различно от посоченото.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате