Инструкция за безопасна работа с трамбовка

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Вибрационната трамбовка е предназначена за уплътняване на кохезионни, смесени и гранулирани почви на ограничени площадки.

Следните случаи са примери за неправилна употреба:
• Използване на машината за качване, подпиране или работна плоскост.
• Използване на машината за качване и превозване на хора и оборудване.
• Използване на машината за ударно разбиване и други разрушаващи действия.
• Прикачване на машината към друга машина.

Преди включване на машината ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се провери, че всички предпазни устройства и екрани са монтирани и машината е в пълна изправност. ЗАБРАНЕНИ са всякакви промени или изключване на предпазните устройства. ЗАБРАНЕНО е включването на машината, ако някое от предпазните устройства или екрани липсва или не работи.

1. Инспекция преди стартиране.
Следната инспекция преди стартиране трябва да се извърши:
- Внимателно проверете трамбовката (компактора) за знаци за повреда.проверете дали компонентите са налични и сигурни. Обърнете специално внимание на предпазителя на задвижващия ремък, който е разположен между мотора и вибриращия механизъм.
- Проверете нивото на маслото на мотора и допълнете, ако е необходимо.
- Проверете нивото на горивото и допълнете, ако е необходимо.
- Проверете за течове на гориво и масло.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.