Инструкция за безопасна работа с трактор

I. Условия за използване на работното оборудване.

Управлението на тракторите от всички категории да се поверява само на трактористи, придобили съответната правоспособност.

Всеки трактор да бъде снабден със здрава кабина, която при обръщането на трактора да не се деформира. Когато кабината не може да издържа без деформация, да се поставя предпазна рама.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.