Инструкция за безопасна работа с трактор за градинско косене

Косещ трактор

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

1.Този уред е предназначен за използване като градински трактор за косене на тревни площи в парковете.Всяко използване за цели, различни от посочените, се смята за нецелесъобразно.
2. Използвайте уреда само в състояние, което отговаря на предписаното от производителя техническо състояние и в което е доставен от него.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате