Инструкция за безопасна работа при товаро-разтоварни работи на палетизирани товари

Товарно-разтоварни работи се извършват от лица:
1. без здравни противопоказания и физически годни да извършват тази дейност;
2. инструктирани и обучени за безопасно извършване на товарно-разтоварните работи;
3. неупотребили алкохол и/или упойващи вещества.