Инструкция за безопасна работа при товаро-разтоварни работи на пакетни товари

1. За извършване на товаро-разтоварните работи се назначават лица, като са:
- навършили 18 години;
- преминали медицински преглед;
-преминали начален инструктаж по безопасността на труда.
2. Товаро-разтоварните работи се извършват съгласно изискванията на нормите за физическо натоварване.