Инструкция за безопасна работа на товаро-разтоварни площадки и складове

1. За извършване на товаро-разтоварни работи в складове и на товаро-разтоварни площадки, се назначават лица, като са: навършили 18 години; преминали медицински преглед; правоспособни или имат необходимата квалификация; преминали начален инструктаж по безопасността на труда.
2. Лица, не навършили 18 год., могат да се допускат на работа като се спазват изискванията на Наредба № 4 за работите, които са забранени за лица от 15 до 18-годишна възраст (отменена, сега действаща Наредба № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години).

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.