Инструкция за безопасна работа с тостер

1. Преди да включите тостера в контакта уверете се, че волтажът съвпада с този на вашата електрическа мрежа.

2. Не пипайте нагорещените повърхности. Използвайте ръкохватки.

3. Не използвайте тостера, ако кабелът или щепселът са повредени, ако уредът не работи, или е повреден по някакъв начин. Ако кабелът или тостера са повредени, трябва да бъдат прегледани от сервизен специалист.

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар