Инструкция за употреба на текстилни захватни приспособления (сапани)

1. Основни сведения.

1.1 Текстилните захватни устройства на служат за захващане на товара и закрепването му към куката на подемното устройство.
Устойчивостта на полиестера към киселини и основи е дадена на фиг. 1. Имайки предвид характеристиките от фиг. 1 при използване на подемни ленти в агресивна среда трябва да бъдат уточнени: вида на химикала, неговата концентрация, температура и продължителност на въздействие, фиг. 2.

tekstilni-sapani-1

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате