Инструкция за безопасна работа с техниката за сеитба и садене

Специфични изисквания

Преди започване на работа с техниката за сеитба и садене операторът проверява:
- комплектуването с необходимите предпазни елементи на въртящите се части;
-опорните елементи, които при разединяване от енергетичното средство поддържат техниката в устойчиво положение, безопасното, удобното и леко обслужване на механизмите за регулиране Тези елементи трябва да бъдат осигурени срещу самоволно освобождаване, преместване или завъртане;
-изправността на заключващите устройства на сеещите апарати по време на транспорт;
-наличието на осигурително въже при транспортиране по оста на рамата между енергетичното средство и теглича на трактора;
-наличието на знаци отбелязващи опасностите;
-изправността на площадките за стъпване и парапетите.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате