Инструкция за безопасна работа с техника за напояване на земеделски култури

1.Преди започване на работа (преди всеки поливен сезон) се провежда инструктаж по безопасност на обслужващия персонал .
2.Преди започване на работа да се провери изправността на техниката или инсталацията. Констатираните неизправности се отстраняват веднага. Не се разрешава работа с неизправна техника.
3.При гравитачно напояване на селскостопанските култури, когато се работи с мотика и лопата, работниците да ползват гумени ботуши и слънцезащитна шапка.
4.Когато напояването се извършва чрез дъждуване, работниците да ползват непромокаеми облекла (брезентови, гумирани и др.).