Инструкция за безопасна работа с пневматичен таблен вибратор

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Уредът може да се използва само за вибриране на форми и кофражи от всякакъв вид, на вибрационни маси, на вибрационни конзоли за уплътняване на пресен бетон.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате