Инструкция по безопасност на труда при студена обработка на металите /струг, фреза, шепинг, хобел, бормашина, ножовки/

І. Общи изисквания
1. Доставените машини, съоръжения, екипировка и инструменти да се придружават от паспорт, в който да има раздел с пълни данни за безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана.
2. Машините, на които се обработват метали, образуващи плах, газове, пари и други вредности, да имат местни аспирационни уредби.
3. Машините, намиращи се в експлоатация, да имат експлоатационни документи и да са технически изправни.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.