Правила за безопасна работа при студено обработване на метали

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА НАРАНЯВАНИЯТА

Нараняванията при работа на машини за студено обработване на метали и други материали са резултат от неспазване на конкретни изисквания за безопасност при работа, от премахването на някои предпазни устройства и блокировки на машините с цел “облекчаване” на обслужването им, от отклоняване на вниманието по време на работа и от неправилно преценяване на възможностите на съоръженията и на Вас самите. Нараняванията Ви отклоняват за известно време от работа, което е свързано със загуба на средства, а в някои случаи могат да доведат до трайни увреждания, даже смърт.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.