Инструкция за безопасна работа със стругове

1. Условия за използване на работното оборудване.

До работа на струг се допускат лица с необходимата правоспособност, които са преминали съответното обучение и инструктаж за безопасна работа.
Преди започване на работа работещият е длъжен:
а/ да провери изправността и действието на механизмите на струга като ги включи на празен ход