Инструкция за безопасно ползване на строително скеле (демоде)

Внимание! Тази инструкция е „демоде“ и не отговаря напълно на нормативните изисквания за съдържание. Възможно е да съдържа технически и езикови неточности, както и да не съответства на оборудването, което използвате Вие!

 

Строителното скеле е временна конструкция, осигуряваща опора за работниците, оборудването и материалите при строителство, монтаж, експлоатация, ремонт и разрушаване на здания и съоръжения.
Строителните скелета се използват при извършване на строително-монтажни и ремонтни дейности, когато същите се извършват на височина. В строителството се използват основно няколко вида скелета: метално тръбно скеле, инвентарно скеле, дървено скеле и др.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.