Инструкция за безопасна работа със строителни машини

Настоящата инструкция е изготвена на основание чл. 19. (1) от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

I. Права, задължения и отговорности.

1. По време на работа водачът да държи постоянно кормилното колело и дръжките на механизмите за управление. Да внимава при наклоняване на платформата на грейдера и автогрейдера, при копаене на окопи или при много голямо преместване на ножа зад рамата на машината /при изграждането на насипи и други/ да не се нарушава устойчивостта на машината и да има готовност да вземе мерки за предотвратяване на евентуалното й преобръщане.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате