Инструкция за безопасност на труда при работа със строителни машини, механизми, съоръжения, уредби и др. (демоде)

Внимание! Тази инструкция е „демоде“ и не отговаря напълно на нормативните изисквания за съдържание. Възможно е да съдържа технически и езикови неточности, както и да не съответства на оборудването, което използвате Вие!

1. Лицата, които управляват строителните машини, |механизми, съоръжения, уредби и др., трябва да са навършили 18 години, да са медицински освидетелствувани, да бъдат обучени и да имат свидетелство за управление на машината (съоръжението, уредбата и др.). Лицата, които работят със строителни машини, подемни механизми и др., задвижвани с ел.енергия, трябва да притежават и удостоверение за втора квалификационна група по електробезопасност.
2. Повдигателните машини и съоръжения се регистрират, технически освидетелствуват, въвеждат в експлоатация, обслужват и поддържат по реда на техническия надзор на повдигателните съоръжения, на товарозахващащите органи и на сменяемите приспособления (съгласно Наредба № 31). За товаропътническите асансьори и строителните подемници важат изискванията на Наредба № 18 за устройство и безопасна експлоатация на асансьорите.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.