Общи правила и норми по безопасността при строителни машини и подемни механизми

Внимание! Тази инструкция е „демоде“ и не отговаря напълно на нормативните изисквания за съдържание. Възможно е да съдържа технически и езикови неточности, както и да не съответства на оборудването, което използвате Вие!

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. До управление на машини и механизми се допускат лица, които имат документи за право на управление на дадена машина и след проверка на техните знания и практическа подготовка.
1.2. Машинистите, обслужващи машините, трябва да бъдат снабдени с:
1.2.1. Инструкция по техниката на безопасността.
1.2.2. Удостоверение за проведен встъпителен и производствен инструк-таж по ТБТ.
1.2.3. Технически наръчник за експлоатация (справочник за строителни машини.
1.2.4. Дневник на машината.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.