Инструкция за безопасна работа при подготовката и поддържането на строителната площадка

Настоящата инструкция е изготвена на основание чл. 19. (1) от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

I. Права и задължения на лицата, ръководещи трудовите процеси.

1. Координаторът по здраве и безопасност, строителите и възложителят изготвят писмено споразумение за даване на взаимна информация за опасностите и за разпределяне на мерките по безопасност.
2. Техническият ръководител на строежа съвместно с координатора координират мероприятията и дейностите по здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на строителни и монтажни работи на строителната площадка.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате