Инструкция за безопасност при товаро-разтоварване и складиране на строителната площадка

Настоящата инструкция е изготвена на основание чл. 19. (1) от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

I. Права и задължения.

1. Строителят утвърждава схемата и правилата за движение в местата за извършване на товарно-разтоварни работи.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате